Videojet 9550

Videojet 9550

Videojet 9550 predstavlja revoluciju među sistemima za štampanje i nanošenje etiketa. U poslednjih 20 godina osnovni dizajn print & apply uređaja je ostao u suštini ne promenjen. Napredni dizajn ovog uređaja eliminiše sva mehanička podešavanja, pokretne delove i slabe tačke starijih modela, samim tim doprinosi većoj pouzdanosti samog uređaja i manje popravki i servisa. Koristeći tehnologiju Inteligentnog kretanja (Intelligent Motion™), čitava mašina je automatski precizno kontrolisana. Osim što štampa etikete, Videojet 9550 ih i direktno nanosi na proizvod, tako da vam aplikator etiketa i nije potreban.

Opširnije...

Slike sa instalacija

Naši prijatelji

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

Online bookmaker Romenia bet365

София Dyrven Material

София Дъски цена